FORT - zakázková výroba z plastů - plasty

Nádrže, mořící a galvanizační vany

Nádrže, mořící a galvanizační vany v kruhovém nebo čtyřhranném provedení jsou vyráběny z deskového materiálu. V závislosti na druhu, koncentraci a teplotě skladovaného média se volí tloušťka stěn, použitý materiál a výztuhy.

Všechny sváry jsou podrobovány zkouškám na těsnost. K použitým materiálům lze doložit atesty o vhodnoti pro přámý styk s potravinami ( PP, PE ). V případě, že je nádrž instalována venku je použitý materiál stabilizován proti působení UV záření.

Všechny nádrže jsou vyráběny na přání konktétního odběratele.

Grafika a aplikace
DUNA Graphics 2006
Ing. Miroslav Silný - FORT, Kaplanova 1775/1C, 767 01 Kroměříž
(telefon) +420 573 335 090, (fax) +420 573 345 284 (e-mail)info@fortkm.cz